Media-assistentiksi
Piippolassa

Hae opiskelemaan

Media-assistentin tutkinto on toisen asteen audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto viestintä- ja kuvataidealalla.

Opintojen aikana tehdään paljon erilaisia harjoitus- ja asiakastöitä sekä omaksutaan laajat perustiedot media-alan eri osa-alueista. Työelämän vaatimuksiin tutustutaan pienimuotoisia tilaustöitä tekemällä sekä jollain AV-alan työpaikalla suoritettavan työssäoppimisjakson avulla.

Opiskelija valitsee ensimmäisen puolentoista vuoden perusopintojen jälkeen alla olevista valinnaisista tutkinnon osista kaksi suuntautumisalaa, joihin hän saa perusteellisen koulutuksen.

Kolmivuotisen perustutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Media-assistentille luontevia jatkokoulutusväyliä ovat mm. ammattikorkeakouluissa audiovisuaalisen viestinnän ammattikorkeakoulututkinto, medianomi (AMK) ja yliopisto-opinnoissa maisteri.

Tutustu valinnaisiin suuntautumisaloihin