Mediapalvelujen toteuttajaksi piippolassa

Hae opiskelemaan

Peruskoulupohjainen
Lukio- tai ylioppilastutkintopohjainen
Suorahaku

Media-alan työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia.
Media-alalla toimivat soveltavat tietojaan ja taitojaan monipuolisesti alan
erilaisissa työtehtävissä ja muuttuvissa työtilanteissa. Media-alalla toimivat
ovat usein myös itsenäisiä yrittäjiä. Opintojen aikana tehdään paljon erilaisia
harjoitus- ja asiakastöitä sekä omaksutaan laajat perustiedot media-alan eri
osa-alueista. Työelämän vaatimuksiin tutustutaan pienimuotoisia tilaustöitä
tekemällä sekä jollain AV-alan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen avulla.
Mediapalvelujen toteuttajalle luontevia jatkokoulutusväyliä ovat mm. ammattikorkeakouluissa
audiovisuaalisen viestinnän ammattikorkeakoulututkinto, medianomi (AMK) ja yliopisto-opinnoissa maisteri.
Media-alan perustutkinnon suoritettua tutkintonimike on Mediapalvelujen toteuttaja.

ePerusteet
Media-alan perustutkinnon perusteet

Keskustie 29 92620 PIIPPOLA
piippola@jedu.fi