Graafinen tuotanto

Graafinen tuotanto

Media-assistentin tutkinto on toisen asteen audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto viestintä- ja kuvataidealalla. Tutkinto kuuluu kulttuurialan koulutukseen.

Media-assistentin tutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja opiskelu kestää noin kolme vuotta.

Opinnoissa tehdään paljon erilaisia harjoitus- ja asiakastöitä sekä omaksutaan laajat perustiedot media-alan eri osa-alueista. Pienimuotoisten tilaustöiden avulla totutellaan työelämän vaatimuksiin.

Opiskelija valitsee ensimmäisen puolentoista vuoden perusopintojen jälkeen alla olevista valinnaisista tutkinnon osista kaksi AV-alan suuntautumisalaa, joihin hän saa 30 osp laajuisen perusteellisen koulutuksen.