index

Mediapalvelujen toteuttajaksi piippolaan

Media-alan työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Media-alalla toimivat soveltavat tietojaan ja taitojaan monipuolisesti alan erilaisissa työtehtävissä ja muuttuvissa työtilanteissa. Media-alalla toimivat ovat usein myös itsenäisiä yrittäjiä. Opintojen aikana tehdään paljon erilaisia harjoitus- ja asiakastöitä sekä omaksutaan laajat perustiedot media-alan eri osa-alueista. Työelämän vaatimuksiin tutustutaan pienimuotoisia tilaustöitä tekemällä sekä jollain AV-alan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen avulla. Mediapalvelujen toteuttajalle luontevia jatkokoulutusväyliä ovat mm. ammattikorkeakouluissa audiovisuaalisen viestinnän ammattikorkeakoulututkinto, medianomi (AMK) ja yliopisto-opinnoissa maisteri. Media-alan perustutkinnon suoritettua tutkintonimike on Mediapalvelujen toteuttaja. ePerusteet Media-alan perustutkinnon perusteet

Keskustie 29 92620 PIIPPOLA
piippola@jedu.fi
Toimistosihteeri 044 769 2336