Julkaisugrafiikka

Julkaisugrafiikka

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden julkaisu-, tulostus- tai painokelpoisia aineistoja käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja päivittää ammattiosaamistaan.