Julkaisugrafiikka

Julkaisugrafiikka

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden julkaisu-, tulostus- tai painokelpoisia aineistoja. Käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä. Työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen. Dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja. Toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja päivittää ammattiosaamistaan.

Keskustie 29 92620 PIIPPOLA
piippola@jedu.fi
Toimistosihteeri 044 769 2336