Mediatuotanto

Mediatuotanto

Mediatuotannon opinnot suoritetaan työssäoppimisessa, kuten esimerkiksi erilaisissa lehdissä, mainostoimistoissa, videotuotantoyhtiöissä, tapahtumien järjestäjien yrityksissä jne. Työnantajan kanssa sovitaan yhdessä tehtävät, jotka opiskelijan kuuluu suorittaa yrityksessä. Lisäksi määritellään yrityksen palveluksessa oleva AV-alan ammattilainen /työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää opiskelijan sovittuihin tehtäviin sekä talon tapoihin muutenkin. Työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja opistolta toimivat koko työssäoppimisajan opiskelijan tukena ja ohjaajina.