Mediatuotanto

Valokuvaus

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa valmistella kuvauksia sekä käyttää kuvausvälineitä ja valoa ilmaisun välineenä käsitellä, tulostaa, arkistoida sekä julkaista kuvamateriaaliansa huomioiden eri käyttötarkoitukset ja julkaisukanavat kalibroida digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet ja huomioida värinhallinnan työnkulussa huomioida työtehtävissään tekijänoikeudet, sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattieettiset näkökohdat työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja päivittää ammattiosaamistaan.