Mediatuotanto

Valokuvaus

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa valmistella kuvauksia sekä käyttää kuvausvälineitä ja valoa ilmaisun välineenä. Käsitellä, tulostaa, arkistoida sekä julkaista kuvamateriaalia huomioiden eri käyttötarkoitukset ja julkaisukanavat. Kalibroida digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet ja huomioida värinhallinta työnkulussa. Huomioida työtehtävissään tekijänoikeudet, sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattieettiset näkökohdat. Työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen. Dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja. Toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja päivittää ammattiosaamistaan.

Keskustie 29 92620 PIIPPOLA
piippola@jedu.fi
Toimistosihteeri 044 769 2336