Videotuotanto

Videotuotanto

Video- ja elokuvatuotannon opiskeluun liittyvät oleellisina osina käsikirjoittaminen, kuvakäsikirjoitusten ja tuotantosuunnitelmien tekeminen, kuvaaminen, valaisu ja äänitys sekä kuvan- ja äänen jälkikäsittely. Videokuvan tallentaminen ja materiaalin jälkityöstö tapahtuvat täysin digitaalisessa HD-tasoisessa ympäristössä, joten tietokoneiden käyttö on jokapäiväistä aina käsikirjoittamisesta ja tuotannon suunnittelusta valmiiseen videoesitykseen asti. Kurssin aikana tehdään yleensä yksi tilaustyö ja yksi fiktiivinen tuotanto. Opiskelija voi suuntautua vielä kurssin aikana jonkin verran joko kuvaukseen, ohjaukseen, äänitykseen tai materiaalin jälkityöstöön.

Valmistuttuaan video-, televisio- ja elokuvailmaisuun suuntautunut opiskelija voi työskennellä esimerkiksi TV-kanavilla tuotantoryhmän luovana jäsenenä sekä assistentin tehtävissä. Hän voi työskennellä myös erilaisten AV-alan yritysten kuten tuotantoyhtiöiden ja mainostoimistojen mainos- ja yritystuotantoryhmissä. Lisäksi hän voi toimia freelancerina AV-tuotannoissa.